Det Viktiga Mötet
Om f�reningen
Den Egentliga Sektorn �r en amat�rteaterf�rening som best�r av personal fr�n Bor�s lasarett, eller fd personal. Den Egentliga sektorn  �r: Alltid p� betryggande avst�nd fr�n kultureliten.
Lite sammanfattad historik

I b�rjan av 80-talet var det ett g�ng sjukv�rdspersonal som gjorde tv� sjukhusrevyer. "Patience" som visades p� TekoCenter i Bor�s 1983....

...och "Gudagott" p� Engelbrektskolan 1984.

Sen gick det n�gra �r. I b�rjan av 90-talet, h�ll n�gra andra (n�gra andra i det h�r fallet �r j�mst�llt med administrat�rer) p� att g�ra enklare sketcher och en mindre sjukhusrevy f�r just administrativ personal. Det kulminerade i f�rest�llningen "Tre sjukhus och en baby" som spelades i rotundan i Stadsparken, Bor�s.


Fr�n programbladet


Den Egentliga Sektorn bildades efter att dessa tv� falanger av revymakare, samt ett par anst�llda fr�n psykkliniken med f�rflutet i kulturf�reningen T�get, 1996 slog sig samman och fick ihop f�rest�llningen " Ursjukt - en revy i tiden."
 

Ursjukt hade premi�r i februari 1997 och visades p� R�da Kvarn i Bor�s f�r landstingsanst�llda. Vi planerade 4 f�rest�llningar men det blev 7.


Slutscen fr�n Ursjukt


�ret efter gjorde vi "F�rvillande lik - en godartad thriller." �ven den p� R�da Kvarn och enbart f�r sjukhusfolk. Vi gjorde 10 f�rest�llningar.


Slutscen fr�n F�rvillande lik
 

1999, i och med Ett lyft f�r mycket, bytte vi lokal, fr�n R�da Kvarn till Sagabiografen. St�rre scen och fler platser, 225 mot R�da Kvarns 150. Samtidigt var det f�rsta g�ngen allm�nheten gavs m�jlighet att se f�rest�llningen. Vi planerade 12 f�rest�llningar, det blev 13.
Programbladets f�rstasida


I en filmsnutt som ingick i Ett lyft f�r mycket medverkade ca 50 statister. Filmen spelades in utanf�r hotell Plaza i Bor�s aug -98. Statisterna imponerade och var skitbra.


Statister utanf�r Hotell Plaza
 

F�rest�llningen 2000 H�ll Masken och Putsa Fasaden kan v�l ses som en uppf�ljning till Ett lyft f�r mycket. Ensemblen �r i stort densamma, de praktiska f�ruts�ttningarna likas�. Ber�ttelsen d�remot utspelar sig, till skillnad mot Ett Lyft, helt p� en p�hittad v�rdavdelning p� ett sjukhus.
V�ren 2001 spelades en nyskriven fars I privat regi. Farsen �r inspirerad av de engelska klassiska spring-i-d�rr-farserna.
2004 �r det dags f�r Var la vi gallan?...och var la vi den? Det ger sig under f�rest�llningen...
2006 blev ett vanligt m�te? Eller tja, kanske inte riktigt. F�rest�llningen Det Viktiga M�tet spelades i Elin O h�sten 2006. Finns p� dvd i personalklubben. Missa inte det m�tet, det �r viktigt.
2007 fick vi i uppdrag att skriva en specialf�rest�llning i samband med en kampanj fr�n V�rdhygien. Lunchteatern fick rubriken Kultur i Mikroformat och �r ca 20 min l�ng. Finns att l�na p� Sjukhusbiblioteket eller via V�rdhygien. Kan vara n�t f�r n�sta utvecklingsdagar?

Den Egentliga Sektorn drivs som en ideell f�rening, utan vinstintresse. Biljettint�kterna och bidrag g�r helt till omkostnaderna f�r upps�ttningarna. Ljus-, ljud- och lokalhyra, kl�der/s�mnad, peruker, smink, effekter, videodokumentation, trycksaker mm. F�reningen betalar inte ut n�gra gager. Vi str�var efter att f� ett mindre belopp �ver varje �r, f�r att t�cka initialkostnaderna f�r en ev kommande f�rest�llning. Om f�reningen uppl�ses g�r, enligt stadgarna, ev innest�ende kapital till Bor�s lasaretts cancerfond.
 
Den h�r hemsidan inneh�ller repetitionsbilder, publikbilder, artiklar, recensioner, manustexter, ljudsp�r, dagbok och allt m�jligt annat fr�n det vi gjort. -Mottot har hela tiden varit att skriva allt material, texter och musik, sj�lva. Mycket vikt har lagts till texterna. Sedan Ursjukt, som var lite av en nummerrevy, har f�rest�llningarna snarare blivit farser. 2004 blev det n�t mitt emellan. Och 2006 blev det ett m�te?