Det Viktiga Mötet
Ensemblen består av:

Lars-åke Augustsson
Christer Drott
Lena Gunterberg
Carina Hall
Susanne Jungnelius
Eva Lanner-Jonsson
Metha Linder
Per Ljungblad

Tekniker mm:

Jari Achrenius
Peter Boman
Stefan Pihläng
Gunnar Scott

Involverade på annat sätt:

Lotta Bylund
Marianne Frankert
Sara Löfstedt
Christina Martinsson
Lars-Göran Skog

Alla i bokstavsordning och reda.